Актуални новини и предстоящи изследвания за м.октомври 2018 година

През м.октомври, 2018 г. екипът на САРА планира да завърши и публикува резултати от няколко изследвания:  1. Експозе от изследване за конкурентоспособността и влияние на политиката върху българското земеделие - Рубрика "Области", Подраздел "Аграрна политика и селски райони"

  2. Доклад "Предвиждания за развитие на зеленчукопроизводството. Средносрочни тенденции - 2023 година" - Рубрика "Доклади"

  3. Ежемесечен бюлетин №10 за м.октомври, 2018 г. - Рубрика "Бюлетини"

V Обзорен научно-приложен форум - 2018

За 5-та поредна година САРА организира своя годишен Обзорен Форум, чиято тема е: "Развитие на земеделието и тенденции на стоковите пазари". Събитието ще се проведе на 29 октомври, 2018 г. в хотел "Бест Уестерн Хотел Експо", гр.София, бул. "Цариградско шосе" №149.


На Форума ще бъдат представени последните изследвания и разработки на САРА за състоянието и бъдещите перспектива на основните земеделски производства в България, а поканените чуждестранни лектори ще покажат очакваните тенденции на световните светови пазари. Отделен панел ще бъде организиран по въпроси свързани с предложенията за новата ОСП след 2020 година, където да бъдат разкрити конкретни аспекти ипредварителни проучвания.


Организирането на дискусионен панел с участието на ключови представители на агробизнеса и на публичните институции в областта на селското стопанство трябва да допринесе не само за подпомагане диалога, но и за формулиране на конкретни предизвикателства и предложения пред отделните страни в този процес.

Презентации и доклади от ІV САРА Обзорен Форум 2017 Година

ІV САРА Форум се проведе на 1 ноември, 2017 г., като успя да събере голяма част от представителите на водещите браншови съюзи и обединения в българскот земеделие, заедно с представители на МЗХГ, експерти от научните и изследователски среди и медиите. Специален гост и приветствие на събитието направи г-жа Десислава Тальокова - Изпълнителен директор на Фондация "Америка за България".


Работата бе осъществена в три работни панела, като докладите на българските и чуждестранните лектори са на разположение на тази страница. В направената дискусия се стигна до някои важни изводи и се отправиха различни конструктивни послания. Основното пожелание на присъстващите бе всички изводи, заключения и препоръки родени в анализите и в обсъжданията на този Форум и в други подобни на него, да се превръщат в конкретни действия и да намират практическо приложение и реализация. Това ще бъде и една от целите на САРА в бъдеще.

ІV Обзорен Форум 2017 - Развитие на Земеделието и Тенденции на Стоковите Пазари

ІІІ Обзорен научно-приложен форум

Успешно проведен научно-приложен форум на Селскостопанска Академия на тема "Развитие на земеделието и тенденции на стоковите пазари".