БАЗОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПРОИЗВОДСТВОТО В СЕКТОР ЗЕЛЕНЧУЦИ

2522.pdf

Май 2015 г.
доц. д-р Б. Иванов, гл. ас. д-р П. Кировски