СРЕДНОСРОЧНИ ПРЕДВИЖДАНИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИЗБРАНИ КУЛТУРИ ОТ СЕКТОР ЗЪРНО И МАСЛОДАЙНИ КУЛТУРИ

2523.pdf

Май 2015 г.
доц. д-р Б. Иванов, ас. Емилия Соколова, гл. ас. д-р П. Кировски