СРЕДНОСРОЧНИ ПРЕДВИЖДАНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЛЕЧНИЯ СЕКТОР. Актуализирани предвиждания до 2021 г.

2631.pdf

Март, 2017 г.

доц. д-р Божидар Иванов, ас. Васил Стойчев