БАЗОВИ ПРЕДВИЖДАНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЕСО В БЪЛГАРИЯ В СРЕДНОСРОЧЕН ПЛАН 2018 - 2022

2658.pdf

Февруари 2018 г.
доц. Божидар Иванов, д-р Даниела Вачевска