Контакти

ЦЕНТЪР ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
GSM:  0876 184 144
Е-маил: vasilst@mail.bg

ИНСТИТУТ ПО АГРАРНА ИКОНОМИКА
Адрес: София 1113, ул."Цариградско шосе" №125, блок 1