Участие на Годишната среща на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация

В периода 06 - 08 декември, 2019 се проведе Годишната среща на Национална овцевъдна и козевъдна асоциация. Срещата имаше за цел да събере членовете на НОКА, за да се обсъди постигнато през изминаващата 2019 година и да се набележат главните цели и приоритети за следващата година.


Доц. Божидар Иванов взе участие и представи презентация на форума, на тема: "Перспективи и тенденции в развитието на овцевъдството и козевъдството". Основните моменти в презентацията бяха насочени да се покаже световната, европейска и национална динамика в развитието на тези производства и да се покажат актуални предвиждания за краткосрочните и дългосрочни перспективи за сектора. Отбелязано бе, че овцевъдството и козевъдството и в България и в ЕС са изправени пред множество предизвикателства, най-вече свързани с намирането на пазари и обезпечаване с работна ръка в едно много трудоемко производство. Овцевъдството се очаква да остане доминирано от фамилните стопанства, в свят на все по-засилваща се роля на агробизнеса, което е силен аргумент за отделянето на по-голяма грижа и внимание от страна на публичната политика.   

Обзорен Научно-приложен Форум САРА 2019


На 24 октомври, 2019 година ще се проведе VI Научно-приложен обзорен форум на тема: „Развитие на земеделието и тенденции на стоковите пазари“. Събитието е част от международна конференция на тема „Европейското земеделие и новата ОСП 2021-2027: Предизвикателства и възможности“, която се организира от ИАИ и се финансира от Фонд „Научни изследвания“.


Целта на форума е да допринесе за повишаване информираността на агробизнеса и другите заинтересовани страни в земеделието относно състоянието, тенденциите и перспективити в развитието на световните и национални пазари на основни селскостопански продукти. Участие във форума ще вземат лектори от екипа на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство - САРА и чуждестранни партньори от САЩ и Холандия. Форумът ще се състои от два тематични панела - растениевъдство и животновъдство, които ще включват дискусионни студия с участие на представители на агробизнеса, МЗХГ и експерти. Форумът ще бъде открит за всички желаещи участници от фермерските организации, изследователската общност, публични институции, експерти и медии.


Форумът ще се проведе на 24 октомври 2019 г. от 9.00 ч. (регистрация от 8.30 до 9.00 ч.) в БЕСТ УЕСТЪРН ХОТЕЛ ЕКСПО, гр. София.


 


 

Презентации от V-ят Обзорен Научно-приложен Форум "Развитие на земеделието и тенденции на стоковите пазари"На 29 октомври, 2018 г. се проведе 5-ят Обзорен научно-приложен форум „Развитие на земеделието и тенденции на стоковите пазари”. Тази година той беше подкрепен с любезното спомощователство на Посолството на Кралство Нидерландия.


Във Форума участие взеха, както всички от екипа на САРА към Института по аграрна икономика, които представиха своите актуализирани предвиждания за развитие на обхванатите от САРА основни сектори на българското земеделие, така и лектори от големи изследователски и академични организации в САЩ, Холандия и Полша. Всички изнесени доклади и направени презентации са качени и са достъпни.


На събитието присъстваха и много официални гости и партньори на нашия екип. Активно участие с включване в пленарната дискусия имаше от страна на представители на различни браншови съюзи и обединения в земеделието и хранително-вкусовата промишленост. Обсъдени бяха важни въпроси и предизвикателства в съвременен контекст, като се направиха и редица конструктивни предложения. Сред основните участници имаше представители и на академичната общност, експерти от МЗХГ и други публични организации, експерти и специалисти в областта, Неправителствения сектор, медиите.


В следващите седмици, екипът на САРА ще се опита да събере и обобщи всички направени изказвания и коментари, да резюмира постигнатите резултати и да разпространи тези заключения до всички заинтересовани страни. Надяваме се, че с продължаване на нашата работа и със задълбочаване на нашето сътрудничество в бъдеще, всички ние ще допринесем за възхода и просперитета на българското земеделие.

Актуални новини и предстоящи изследвания за м.октомври 2018 година

През м.октомври, 2018 г. екипът на САРА планира да завърши и публикува резултати от няколко изследвания:  1. Експозе от изследване за конкурентоспособността и влияние на политиката върху българското земеделие - Рубрика "Области", Подраздел "Аграрна политика и селски райони"

  2. Доклад "Предвиждания за развитие на зеленчукопроизводството. Средносрочни тенденции - 2023 година" - Рубрика "Доклади"

  3. Ежемесечен бюлетин №10 за м.октомври, 2018 г. - Рубрика "Бюлетини"

V Обзорен научно-приложен форум - 2018

За 5-та поредна година САРА организира своя годишен Обзорен Форум, чиято тема е: "Развитие на земеделието и тенденции на стоковите пазари". Събитието ще се проведе на 29 октомври, 2018 г. в хотел "Бест Уестерн Хотел Експо", гр.София, бул. "Цариградско шосе" №149.


На Форума ще бъдат представени последните изследвания и разработки на САРА за състоянието и бъдещите перспектива на основните земеделски производства в България, а поканените чуждестранни лектори ще покажат очакваните тенденции на световните светови пазари. Отделен панел ще бъде организиран по въпроси свързани с предложенията за новата ОСП след 2020 година, където да бъдат разкрити конкретни аспекти ипредварителни проучвания.


Организирането на дискусионен панел с участието на ключови представители на агробизнеса и на публичните институции в областта на селското стопанство трябва да допринесе не само за подпомагане диалога, но и за формулиране на конкретни предизвикателства и предложения пред отделните страни в този процес.