ПРЕДВИЖДАНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВОТО

Септември 2017 г.
доц. Божидар Иванов, д-р Емилия Соколова, Васил Стойчев


ПРЕДВИЖДАНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И ТЪРГОВИЯ НА ЗЪРНЕНИ И МАСЛОДАЙНИ КУЛТУРИ

Септември 2017 г.
доц. Божидар Иванов, д-р Емилия Соколова


СРЕДНОСРОЧНИ ПРЕДВИЖДАНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЛЕЧНИЯ СЕКТОР. Актуализирани предвиждания до 2021 г.

Март, 2017 г.

доц. д-р Божидар Иванов, ас. Васил Стойчев


БАЗОВИ ПРЕДВИЖДАНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСО В БЪЛГАРИЯ В СРЕДНОСРОЧЕН ПЛАН 2017 - 2021

Февруари, 2017 год.


доц. д-р Божидар Иванов и д-р Емилия Соколова


СРЕДНОСРОЧНИ ПРЕДВИЖДАНИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИЗБРАНИ КУЛТУРИ ОТ СЕКТОР ЗЪРНО И МАСЛОДАЙНИ КУЛТУРИ

Юни 2016 г.
доц. д-р Божидар Иванов, ас. Васил Стойчев, Емилия Соколова