ПРЕДВИЖДАНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВОТО

Ноември, 2018 г.
доц. Божидар Иванов, д-р Даниела Димитрова


ПРЕДВИЖДАНИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПАЗАРА НА ЗЪРНО И МАСЛОДАЙНИ КУЛТУРИ

Юни 2018 г.
доц. Божидар Иванов, д-р Даниела Димитрова


СРЕДНОСРОЧНО РАЗВИТИЕ НА МЛЕЧНИЯ СЕКТОР. АКТУАЛИЗИРАНИ СРЕДНОСРОЧНИ ПРЕДВИЖДАНИЯ ДО 2022 ГОДИНА

Април, 2018 г.
доц. д-р Б. Иванов, ас. В. Стойчев


БАЗОВИ ПРЕДВИЖДАНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЕСО В БЪЛГАРИЯ В СРЕДНОСРОЧЕН ПЛАН 2018 - 2022

Февруари 2018 г.
доц. Божидар Иванов, д-р Даниела Вачевска


ПРЕДВИЖДАНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВОТО

Септември 2017 г.
доц. Божидар Иванов, д-р Емилия Соколова, Васил Стойчев