БАЗОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПРОИЗВОДСТВОТО В СЕКТОР ЗЕЛЕНЧУЦИ

2584.pdf

Април 2016 г.
доц. д-р Божидар Иванов, Емилия Соколова