БАЗОВИ ПРЕДВИЖДАНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСО В БЪЛГАРИЯ В СРЕДНОСРОЧЕН ПЛАН 2017 - 2021

2628.pdf

Февруари, 2017 год.


доц. д-р Божидар Иванов и д-р Емилия Соколова