СРЕДНОСРОЧНИ ПРЕДВИЖДАНИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИЗБРАНИ КУЛТУРИ ОТ СЕКТОР ЗЪРНО И МАСЛОДАЙНИ КУЛТУРИ

2585.pdf

Юни 2016 г.
доц. д-р Божидар Иванов, ас. Васил Стойчев, Емилия Соколова