СРЕДНОСРОЧНИ ПРЕДВИЖДАНИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИЗБРАНИ КУЛТУРИ ОТ СЕКТОР ЗЪРНО И МАСЛОДАЙНИ КУЛТУРИ

Юни 2016 г.
доц. д-р Божидар Иванов, ас. Васил Стойчев, Емилия Соколова


БАЗОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПРОИЗВОДСТВОТО В СЕКТОР ЗЕЛЕНЧУЦИ

Април 2016 г.
доц. д-р Божидар Иванов, Емилия Соколова


СРЕДНОСРОЧНО РАЗВИТИЕ НА МЛЕЧНИЯ СЕКТОР

Декември, 2015 г.
доц. д-р Б. Иванов, ас. В. Стойчев


ТЕНДЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР „МЕСО”

Ноември, 2015 г. 
доц. д-р Божидар Иванов, ас. Емилия Соколова


СРЕДНОСРОЧНИ ПРЕДВИЖДАНИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИЗБРАНИ КУЛТУРИ ОТ СЕКТОР ЗЪРНО И МАСЛОДАЙНИ КУЛТУРИ

Май 2015 г.
доц. д-р Б. Иванов, ас. Емилия Соколова, гл. ас. д-р П. Кировски